กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ นายถวิล โคตรสมบัติ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบึงกาฬ นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ต้องขัง เข้าร่วมกิจกรรมฯ