หารือการพัฒนาฝีมือแรงงาน


๓๐ พย ๖๕ เข้าพบท่าน ผอ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เพื่อหารือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผตข เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ