ทำกิจกรรมพัฒนาวัดศรีเมืองธรรมคุณ


๒ ธ.ค.๖๕ นำ จนท/ผตข เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ/ทำกิจกรรมพัฒนาวัดศรีเมืองธรรมคุณ/เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ