ร่วมกิจกรรม ๕ ธค ๖๕ จังหวัดบึงกาฬ ตักบาตร/วางพานพุ่ม/ปลูกต้นไม้ฯ

ร่วมกิจกรรม ๕ ธค ๖๕ จังหวัดบึงกาฬ ตักบาตร/วางพานพุ่ม/ปลูกต้นไม้ฯ