เชิญสั่งซื้อเสื้อชมรมฮักน่ะบึงกาฬ

"ชมรมฮักนะบึงกาฬ" ได้จัดทำ "เสื้อจังหวัดบึงกาฬ" เป็นสัญลักษณ์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจำหน่ายให้กับข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคม ชมรมต่างๆ และประชาชนที่สนใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจำหน่ายเสื้อชมรมฮักนะบึงกาฬจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือด้านสังคมและกิจกรรมที่สำคัญ ในกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเสื้อจังหวัดบึงกาฬในครั้งนี้ผลิตออกมาหลายไซส์ และสามารถซื้อได้ในราคาตัวละ 299 บาท เท่านั้น ‼️

#ชมรมฮักนะบึงกาฬ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สั่งจองเสื้อ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้สวมใส่ในการร่วมกิจกรรมของหน่วยงานและกิจกรรมของจังหวัดบึงกาฬในโอกาสต่าง ๆ

ทั้งนี้ สามารถสั่งจองเสื้อจังหวัดบึงกาฬ ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : bkn@cgd.go.th หรือ ทาง LINE ID : peemaizar24 โดยผู้ที่สนใจซื้อแล้ว สามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ ชื่อบัญชี "ฮักนะบึงกาฬ" บัญชีเลขที่ 447-0-56838-4 และติดต่อขอรับเสื้อที่สั่งจองได้ที่สำนักงานคลัง จังหวัดบึงกาฬ หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางบริษัทขนส่งเอกชน 

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิมลรัตน์ อินทร์อุดม โทรศัพท์ 0 4249 2491 ต่อ 314 โดยสามารถจองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป