ABOUT US

ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำระบบการสั่งซื้อสินค้าฝากให้กับผู้ต้องขัง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติ ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาที่เรือนจำ โดยได้จัดเตรียมสินค้าที่จำเป็นขั้นพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องขัง ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อ จนท. ได้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ดังนี้;

-ติดต่อผู้จัดการร้านสงเคราะห์ฯ manager@PrisonBuengkan.com

>

>>> กดที่นี่เพื่อ Download คู่มือการใช้งาน

177 หมู่ 2 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000